IPOPEMA rozwinie linię funduszy alternatywnych. Towarzystwo nie wyklucza ekspansji na innych rynkach.
Maciej Jasiński, wiceprezes zarządu IPOPEMA TFI S.A., zrezygnował z funkcji w zarządzie Towarzystwa i objął nowe stanowisko odpowiedzialne za rozwój funduszy dedykowanych i alternatywnych.
2017-03-20, 12:15

Historycznie, posiadamy zdolność generowania bardzo istotnych napływów do funduszy o wyspecjalizowanej polityce inwestycyjnej. Wobec wyzwań związanych m.in. z implementacją dyrektywy MiFID 2, chcielibyśmy ten rok jak najlepiej wykorzystać do skonstruowania i rozwoju oferty w zakresie funduszy alternatywnych. Przyglądamy się też możliwości ekspansji zagranicznej” – podkreśla Maciej Jasiński, dotychczasowy wiceprezes zarządu IPOPEMA TFI S.A.

W ramach nowego stanowiska Maciej Jasiński odpowiedzialny będzie nie tylko za tzw. fundusze dedykowane (jak dotychczas),  lecz także za opracowanie i rozwój nowej linii biznesowej funduszy alternatywnych, inwestujących w  takie obszary jak sekurytyzacja, nieruchomości, czy struktury zagraniczne.

„Działając w bardzo konkurencyjnym otoczeniu rynkowym, chcemy w ciągu najbliższych miesięcy wykorzystać zmianę nastrojów inwestorów, którzy, po dwóch latach niepewności na polskim rynku akcji, od początku 2017 roku powrócili do funduszy lokujących środki w instrumenty udziałowe. Obok już wypracowanej przez Jarosława Jamkę (CIO) i jego zespół, silnej pozycji na rynku długu, potwierdzonej ostatnio m.in. przyznaniem nagrody ALFA dla funduszu IPOPEMA Obligacji, w 2017 roku skupimy się na wzmocnieniu pozycji w obszarze rynku akcji, absolute return oraz stworzeniu kompetencji w zakresie funduszy alternatywnych” – podsumowuje Jarosław Wikaliński, prezes zarządu IPOPEMA TFI S.A.

Ofertę IPOPEMA TFI mają uzupełnić nowe fundusze, w tym takie, których certyfikaty inwestycyjne będą przedmiotem oferty publicznej.

Towarzystwo nie wyklucza również ekspansji na rynkach zagranicznych, którą miałby nadzorować Jasiński. Aby sprostać wymaganiom naszych Klientów musimy zaoferować pakiet usług porównywalny z instytucjami działającymi w innych jurysdykcjach” – dodaje Maciej Jasiński.

 

KONTAKT / AUTOR
Miłosz Stolarz
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy