Zysk Quercus TFI S.A. w I półroczu 2017 r. wzrósł do 14,8 mln zł (+29% r/r)
Warszawa, 9 sierpnia 2017 r. W I półroczu 2017 r. Quercus TFI S.A. osiągnęło 14,8 mln zł zysku netto versus 11,4 mln zł rok wcześniej. Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 54,6 mln zł (wzrost z 43,0 mln zł). Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 17,8 mln zł (wzrost z 13,6 mln zł).
2017-08-09, 10:14

W wynikach nie ujęto opłaty zmiennej za zarządzanie (rozliczana jest na koniec roku), która na koniec czerwca br. wynosiła 5,4 mln zł.

Quercus TFI S.A. posiadało na koniec I półrocza 2017 r. 31 mln zł środków pieniężnych i ekwiwalentów.

"Wyniki finansowe naszej firmy w I półroczu były dobre. Głównym powodem istotnego przyrostu zysku jest większa baza aktywów pod zarządzaniem - 4,9 mld zł, +27% r/r.

Największy wpływ na przychody i zyski miały 2 flagowe fundusze: QUERCUS Ochrony Kapitału (2,297 mld zł‚ aktywów, +1,19% zysku w I półroczu br.) oraz QUERCUS Agresywny (554 mln zł‚ aktywów, +13,01% zysku).

Pozytywną informacją dla naszych akcjonariuszy jest również wzrost wartości rezerwy na potencjalną opłatę  zmienną (success fee) dzięki solidnym wynikom inwestycyjnym funduszy QUERCUS. Po I półroczu wynosiła ona 5,4 mln zł." - komentuje Piotr Płuska, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Operacyjnego.

KONTAKT / AUTOR
Miłosz Stolarz
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy