IPOPEMA Gotówkowy – bezpieczna przystań dla ostrożnych inwestorów
Ipopema Gotówkowy należy do grupy funduszy stanowiących najlepszą alternatywę dla lokaty bankowej – wynika z najnowszych analiz dziennika Rzeczpospolita. Fundusz, w ramach polityki inwestycyjnej lokuje środki wyłącznie w instrumenty rynku pieniężnego nominowane w walucie polskiej oraz depozyty nie dłuższe niż roczne.
2018-03-23, 10:46

To rodzaj funduszu konserwatywnego, którego portfel oparty jest na dwóch filarach: papierach skarbowych i papierach korporacyjnych (listy hipoteczne oraz obligacje dużych krajowych przedsiębiorstw charakteryzujące się niskim ryzykiem kredytowym). Wśród emitentów papierów korporacyjnych znajdują się banki, duże firmy deweloperskie PKN Orlen czy Kruk.

‘’Fundusz ten – na tle rynkowych konkurentów – wyróżnia się aktywnym podejściem do zarządzania. Stwarza to szansę na dodatkowy zarobek dzięki wykorzystaniu pojawiających się na rynku okazji. Dotyczy to zarówno części skarbowej portfela, jak i korporacyjnej. Historyczne wyniki funduszu prezentują się dobrze. W okresie ostatnich 12 miesięcy wartość jednostki uczestnictwa wzrosła o 3,1 proc., co jest wynikiem lepszym od średniej (ok. 2,7 proc.) w grupie funduszy o podobnej strategii’’ – podaje Rzeczpospolita.

Na uwagę zasługują również wyniki funduszu okresu ostatnich 3 lat, gdzie wypracował on 6,7 proc. zysku, plasując się w ścisłej czołówce najbardziej zyskownych funduszy (12. miejsce wśród 42 funduszy gotówkowych i pieniężnych). Ogromną zaletą Ipopema Gotówkowy jest bezpieczeństwo portfela, zagwarantowane rozłożeniem ryzyka na wielu emitentów papierów, z relatywnie niskim udziałem każdego z nich w aktywach funduszu.

KONTAKT / AUTOR
Robert Modliński
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy