IPOPEMA Obligacji wśród najlepszych na rynku
IPOPEMA Obligacji uznany przez ekspertów jednym z najlepszych na rynku funduszy papierów dłużnych. To rozwiązanie dla inwestorów poszukujących stabilnych zysków i alternatywny dla depozytów bankowych. Fundusz uzyskał pięciogwiazdkowy rating wg Analiz Online.
2018-03-27, 11:58

Działający od grudnia 2011 roku IPOPEMA Obligacji, posiadający w zarządzaniu ponad 290 mln złotych, skupia się na inwestycjach w papiery skarboweoraz obligacje przedsiębiorstw o wysokiej ocenie wiarygodności finansowej. W 2016 roku IPOPEMA Obligacji został uznany za najlepszy fundusz polskich papierów dłużnych, potwierdzony nagrodą Alfa. Teraz (marzec 2018) analitycy AnalizyOnline przyznali mu najwyższy, 5* rating.

Analitycy portalu Analizy.pl zwracają uwagę, że jednym z czynników wyróżniających IPOPEMA Obligacji na tle konkurencji jest aktywne podejście do zarządzania funduszem. Fundusz cechuje się również wysoką płynnością składników portfela, co pozwala na dynamiczne dopasowanie się do warunków rynkowych i poszukiwanie okazji rynkowych.

Wyniki funduszu ostatnich 3 lat pozwoliły na zajęcie drugiego miejsca w grupie, ze zdecydowanie wyższą od  przeciętnej stopą zwrotu (+4,3 pkt proc.). 

W opinii ekspertów Analizy.pl „Trzeba przyznać, że od chwili zmiany polityki inwestycyjnej (2014 rok) fundusz radzi sobie na tle bardzo konkurencyjnej grupy znakomicie. Co istotne, sytuacja na rynku od tego momentu była dość zmienna (np. rok 2016 był dla obligacji zwyczajnie słaby), więc trudno uznać, że produkt jedynie „popłynął” na fali koniunktury. Z punktu widzenia inwestorów ważne jest to, że IPOPEMA Obligacji poradził sobie jednakowo dobrze w okresach tak siły, jak i słabości długu skarbowego. Oportunistyczne podejście i aktywność w zarządzaniu sprawiły, że jak dotychczas fundusz znajdował miejsce wśród liderów. Tak dobre rezultaty przekładają się również na konkurencyjne wskaźniki efektywności – zarówno w horyzoncie rocznym, jak i 3-letnim Ranking Analiz Online to najwyższe 5a. Ten pozytywny obraz dopełniony jest przez przyznawaną  przez Analizy Online nagrodę Alfa za rok 2016 dla najlepszego funduszu dłużnego uniwersalnego”.

KONTAKT / AUTOR
Miłosz Stolarz
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy