Artnews podwaja przychody za 3 kwartały
Artnews S.A., działająca na ryku sztuki spółka notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, której obecna działalność koncentruje się na rynku amerykańskim zwiększyła przychody w okresie 3 kwartałów br. do 25,3 mln PLN. Stanowi to wzrost o 99,7% w porównaniu do tego samego okresu w roku 2014 i jest w głównej mierze wynikiem efektu konsolidacji spółki Artnews Ltd w USA (która się rozpoczęła w maju 2014 r.), silnego wzrostu przychodów z serwisów cyfrowych i osłabienia kursu złotego w stosunku do dolara amerykańskiego, głównej waluty przychodów uzyskiwanych przez Artnews.
2015-11-16, 13:06

W omawianym okresie , przy tak dużej dynamice przychodów, spółka zanotowała stratę na poziomie 8,75 mln PLN. Główną przyczyną takiej sytuacji były wysokie koszty odsetek oraz spadek wartości inwestycji Artnews w spółkę artnet.com AG. Należy podkreślić, iż działania polegające na przejęcie spółek działających w obszarze mediów poświęconych sztuce od BMP Media Holdings w połączeniu z podwyższeniem kapitału pozwoliły spółce znacznie zredukować całkowite zadłużenie o 9,33 mln PLN na dzień 31 października 2015r.

 

Istotnym faktem jest utrzymanie przez firmę wcześniejszych deklaracji dotyczących  wskaźnika EBITDA na poziomie 3 mln PLN za cały rok 2015, wyłączając istotne jednorazowe koszty samej transakcji i integracji, w tym między innymi koszty odpraw, restrukturyzacji i inne koszty z tytułu usług doradczych.

 

„Umocnienie pozycji lidera na rynku i zwiększenie rentowności z magazynów drukowanych w USA, poprzez wykorzystanie synergii w naszym rozszerzonym portfolio tytułów, dalsze skupienie się na globalnym rozwoju serwisów cyfrowych poprzez artnews.com, a także poszukiwanie niszowych ofert zapewniających wysoki wzrost, takich jak prowadzona w Nowym Jorku baza danych Skate’s, oraz wprowadzenie marki Interview w Polsce, z wykorzystaniem niskokosztowej infrastruktury dostępnej w Warszawie, to jedynie niektóre z kluczowych elementów strategii rozwoju na rok 2016”, oświadczyła Izabela Depczyk, Dyrektor Generalna spółki Artnews S.A.

KONTAKT / AUTOR
Miłosz Stolarz
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy